13 01 / 2020

ดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่อาจช่วยให้อายุยืนขึ้น

พบงานศึกษาว่าการดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่อาจช่วยให้มนุษย์อายุยืนขึ้น

มีงานศึกษาชิ้นใหม่จาก University College London หรือ UCL รายงานความเชื่อมโยงของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะว่าสัมพันธ์กับการมีอายุยืนขึ้น นักวิจัยค้นพบว่าผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะในระยะเวลาทุกสองหรือสามเดือน มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่ยุ่งเรื่องศิลปะเลยถึง 31% ส่วนคนที่มีส่วนร่วมราว 1-2 ครั้งต่อปีมีความเสี่ยงน้อยกว่าราว 14%

ส่วนหนึ่งของเหตุผลสอดคล้องกับความแตกต่างด้านเศรษฐกิจและสังคม ระหว่างกลุ่มคนที่ไปพิพิธภัณฑ์ แกลเลอรี่ศิลปะ โรงละคร กับกลุ่มที่ไม่ไปเลย ราวร้อยละเก้าคือผู้ที่พอมีอันจะกิน มีฐานะ นอกจากนั้นก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสติปัญญา การมีส่วนร่วมและการเคลื่อนไหวทางสังคม แต่ปัจจัยที่ว่ามาก็ไม่มีผลเท่าไรในจำนวนเกินครึ่งของคนกลุ่มนี้
Daisy Fancourt รองศาสตราจารย์ของแผนกวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์และสุขภาพของ UCL ซึ่งเป็นผู้ศึกษาเรื่องนี้ให้สัมภาษณ์กับ CNN Style ว่า

“เราคิดอยู่ว่าจุดประสงค์การศึกษานี้มีความสำคัญมากทีเดียว ถ้างานชิ้นนี้จัดว่ามีเนื้อหาสำคัญต่อการอ้างอิงหลักฐาน เราก็เริ่มจะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่าเหตุใด ศิลปะจึงสร้างคุณประโยชน์ในทางสุขภาพ รวมถึงมีผลต่ออายุที่ยาวนานขึ้น”

กองบรรณาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่างานศึกษาชิ้นดังกล่าวได้ค้นพบด้วยว่ามีความกังวลมากขึ้นว่าการเรียนการสอนด้านศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยนั้นจะถูกลดความสำคัญลง มีการถกเถียงกันว่าการไปดูงานตามพิพิธภัณฑ์ งานดนตรี และโรงละครนั้น แท้จริงแล้วควรจะเป็นเรื่องที่เปิดกว้างต่อทุกคน ไม่ควรถูกปิดกั้นเพียงเพราะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
UCL สำรวจตัวเลขของผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปจำนวนกว่าหกพันคนในประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2004 และ 2005 โดยนักวิจัยได้ลองวัดระดับความถี่ของผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ไปดูนิทรรศการ การแสดงดนตรี และชมโอเปร่า (ไม่นับรวมการไปดูภาพยนตร์) ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามผลจากคนกลุ่มนี้เป็นระยะเวลานานเกิน 14 ปีเพื่อดูว่าพวกเขาจะอายุยืนแค่ไหน โดยดูภาพรวมจากประเด็นทางเศรษฐกิจ สุขภาพ และปัจจัยทางสังคมอื่นๆ อันน่าจะส่งผลต่อการมีอายุยืน และเมื่อพบว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะนั้นเกี่ยวข้องกับการมีอายุยืน แต่พวกเขาไม่อาจหาสาเหตุแห่งการเชื่อมโยงได้

บทความล่าสุด

ชวนคุยเรื่องธุรกิจในวงการศิลปะไทยกับ BK Magazine

คุณปุณณภา ปริเมธาชัย ผู้อำนวยการของ JWD Art Space ทุกวันนี้ชีวิตผู้คนเชื่อมโยงกั...

A Life Beyond Boundaries (The Geography of Belonging): Artists in Focus Series

หากคำว่า เชื้อชาติ ถูกนิยามไว้ว่า “สิทธิของการเป็นพลเมืองของประเทศนั้น” แล้วเชื้...

ซื้องานศิลปะทางไหน ใช่สำหรับคุณ

เมื่อคุณคิดจะเริ่มซื้องานศิลปะ คงต้องทำการบ้านด้วยการค้นหาช่องทางที่ดีที่สุดสำหร...

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับนักสะสมศิลปะหน้าใหม่

ในยุคหนึ่ง การซื้องานศิลปะอาจมีจุดประสงค์เพื่อตกแต่งบ้าน แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปค...