ค่าบริการรับฝากผลงานศิลปะคุณHim จำนวน 6 ชิ้น

฿51,948

เดือน มกราคม 2566 ฝาก 2 ชิ้น – ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เริ่ม 11 มกราคม 2566 – 10 มกราคม 2567

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ฝาก 3 ชิ้น – ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เริ่ม 28 มกราคม 2566 – 27 มกราคม 2567

เดือน มีนาคม 2566 ฝาก 1 ชิ้น – ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เริ่ม 9 มีนาคม 2566 ถึง 8 มีนาคม 2567

ทั้งหมด 6 ชิ้น ระยะเวลาฝากรายละเอียดตามข้อความแนบนะคะ ทั้งหมดเป็นยอดเงินจำนวน 51,948 บาทค่ะ