Artists

1. ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์

2. แกรม เฮอร์ (ออสเตรเลีย)

3. กรกฤช เจียรพินิจนันท์

4. นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ

5. นักรบ มูลมานัส

6. วาร์ช่า แนร์ (อินเดีย)

7. เดมันตัส นาร์เควิชิอุส (ลิทัวเนีย)

8. นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

9. ปรัชญา พิณทอง

10. ไรซ์บรูอิ้งซิสเตอร์คลับ (เกาหลีใต้)

11. สถิตย์ ศัสตรศาสตร์

12. ณัท เศรษฐ์ธนา x วาทินี ศรีทองช่วย

13. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

14. เฮนรี ตัน และคณะ

Date / Time

30 เมษายน - 28 สิงหาคม 2565
10.00-19.00

Location

JWD Art Space

About

The Immeasurable and World’s End

30 เมษายน – 28 สิงหาคม 2565

งานเปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน  2565 เวลา 17.00 – 21.00 น.

นิทรรศการ “ดิ อิมเมเชอเรเบิล แอนด์ เวิร์ลสเอนด์มุ่งเน้นไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ “ความทรงจำ” ความทรงจำที่เป็นประสบการณ์ทางอัตวิสัยที่สัมพันธ์กับมิติของเวลา และคำจำกัดความของ “ความทรงจำร่วม”ในมุมมองทางวัฒนธรรมเชิงสังคม ที่เป็นผลจากกระบวนการการสร้าง “เวลา” ในมวลชน ความพัวพันสืบเนื่องที่ดำเนินตามพลวัติระหว่าง “สิ่งก่อนหน้า / คงอยู่ / กำลังตามมา”  เป็นแรงขับเคลื่อนของสิ่งต่างๆ ที่หักเห, โน้มน้าว และรวมกันอย่างแยกไม่ออก เปรียบเทียบได้กับกลไกการปรับจูนของโครงสร้างสัณฐานของสเปซ/เวลา/สสาร (spacetimemattering configurings) ประหนึ่งการซ้อนทับของหลากหลายสถานที่และหลากหลายเวลาโดยคำนึงถึงประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

 

นิทรรศการสำรวจเข้าไปในการปฎิบัติการของ 14 ศิลปินจากออสเตรเลีย, อินเดีย, ลิทัวเนีย, เกาหลีใต้ และ ประเทศไทย แต่ละชิ้นงานร้อยเรียงชั่วขณะของเวลาที่ต่างกัน ในขณะที่เชี่อมโยงซึ่งกันและกันในพื้นที่จัดแสดง  นิทรรศการนี้นำเสนอมุมมองของการเชื่อมมิติเวลาที่แตกต่าง ที่ไหลวนไปตามกระแสและเคลื่อนไปในหลากหลายทิศทางระหว่าง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ศิลปิน:

ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์, แกรม เฮอร์ (ออสเตรเลีย), กรกฤช เจียรพินิจนันท์, นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ, นักรบ มูลมานัส, วาร์ช่า แนร์  (อินเดีย), เดมันตัส นาร์เควิชิอุส (ลิทัวเนีย), นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ปรัชญา พิณทอง, ไรซ์บรูอิ้งซิสเตอร์คลับ (เกาหลีใต้), สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, ณัท เศรษฐ์ธนา x วาทินี  ศรีทองช่วย, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, เฮนรี ตัน และคณะ

ภัณฑารักษ์: จิตติ เกษมกิจวัฒนา

 

Press release

JWD Art Space


View Map

ศิลปิน

 • ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์
 • แกรม เฮอร์ (ออสเตรเลีย)
 • กรกฤช เจียรพินิจนันท์
 • นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ
 • นักรบ มูลมานัส
 • วาร์ช่า แนร์ (อินเดีย)
 • เดมันตัส นาร์เควิชิอุส (ลิทัวเนีย)
 • นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
 • ปรัชญา พิณทอง
 • ไรซ์บรูอิ้งซิสเตอร์คลับ (เกาหลีใต้)
 • สถิตย์ ศัสตรศาสตร์
 • ณัท เศรษฐ์ธนา x วาทินี ศรีทองช่วย
 • วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
 • เฮนรี ตัน และคณะ

Related Exhibitions

Temporary West I To All Bystanders

JWD Art Space ขอนำเสนอนิทรรศการ  Temporary West I To All Bystanders โดย Temporar...

COLOR UP: เปิดโลกสีสันผ่านการประมูลผลงานศิลปะ

The Art Auction Center (TAAC)

มาเติมสีสันให้กับชีวิตและคอลเลคชั่นงานศิลปะส่วนตัวของคุณด้วย “COLOR  UP” งานประม...

มันส์ จุง แบร์

JWD Art Space

“จะเป็นอย่างไรเมื่อศิลปะไทยและเกาหลีมาพบกันผ่านคาแรคเตอร์หมี?”   ครั้งแรกขอ...

คราส โดย ประสงค์ ลือเมือง

JWD Art Space

ภัณฑารักษ์ กษมาพร แสงสุระธรรม นิทรรศการ คราส คือชุดผลงานจิตรกรรมที่ประสงค์ ลือเม...

Bangkok Art Biennale 2022

JWD Art Space

โกลาหล : สงบสุข ปี พ.ศ. 2564-2565 จะเป็นช่วงเวลาที่คับขันอันเนื่องมาจากภัยคุกคาม...

นิทรรศการ Crypto for Cryptids

ความเชื่อก็เหมือนกับทุน ทั้งสองต่างไหลเวียนเพื่อเสกการมีอยู่ (จริง) ของทุกสรรพสิ...