14 10 / 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Northern Illinois University

JWD Art Space มีความยินดีที่ได้ต้อนรับดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO SCG JWD Logistics พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจาก Northern Illinois University ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ “To All Bystanders” อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องจัดเก็บงานศิลปะ Fine Art Storage ซึ่งเป็นหนึ่งในบริการด้าน Fine Art Logistics ของเรา

ขอขอบคุณ Thammasat Business School ที่นำกลุ่มคณะบุคคลมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่ JWD Art Space

ข่าวสารล่าสุด

ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในงาน Galleries’ Nights 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 JWD Art Space ได้จัดงานเปิดนิทรรศการ 2 งาน ได...

JWD Art Space รับมอบใบประกาศนียบัตรระบบ ISO 9001:2015

JWD Art Space ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานบริหารการจัดการคุณภาพ (Quality Manageme...

JWD Art Space มอบบริการให้กับ The Art Auction Center

JWD Art Space มีความยินดีที่ได้มอบบริการติดตั้งผลงานศิลปะที่มีความโดดเด่นและน่าส...

ขนย้ายผลงานศิลปกรรมของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

เป็นเกียรติของ JWD Art Space ที่ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ...