15 11 / 2023

ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยในงาน Galleries’ Nights 2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 JWD Art Space ได้จัดงานเปิดนิทรรศการ 2 งาน ได้แก่ นิทรรศการ “The Texture” โดยศิลปิน P7 ที่ห้อง Private Viewing Room และ นิทรรศการ “Dialogue Perspectives” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างชินส์ แกลเลอรี่

เนื่องจาก JWD Art Space ได้เข้าร่วมในงาน ‘Galleries’ Nights 2023’ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายนเช่นเดียวกัน ในโอกาสนี้เราจึงได้รับเกียรติจากนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมด้วยทีมงานแกลเลอรี่ ไนท์ในการเยี่ยมชมงานเปิดนิทรรศการในครั้งนี้

JWD Art Space ขอขอบพระคุณสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมนิทรรศการครั้งนี้

 

ข่าวสารล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Northern Illinois University

JWD Art Space มีความยินดีที่ได้ต้อนรับดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO SCG JWD Logist...

JWD Art Space รับมอบใบประกาศนียบัตรระบบ ISO 9001:2015

JWD Art Space ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานบริหารการจัดการคุณภาพ (Quality Manageme...

JWD Art Space มอบบริการให้กับ The Art Auction Center

JWD Art Space มีความยินดีที่ได้มอบบริการติดตั้งผลงานศิลปะที่มีความโดดเด่นและน่าส...

ขนย้ายผลงานศิลปกรรมของกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ

เป็นเกียรติของ JWD Art Space ที่ได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ...