Line Censor

เกิด 13 พฤษภาคม 2525

ประวัติการศึกษา

 • โรงเรียนบรรจงรัตน์
 • โรงเรียนพระนารายณ์
 • วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 • ศิลปบัณฑิต สาขาจิตกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน  

 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม “14 ตุลา วันประชาธิปไตย”
 • ร่วมแสดงศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 18 “แต้มสีปั้นฝัน เพื่อสร้างสรรค์  สังคมไทย”
 • แสดงงานนิทรรศการ drawing โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ฯลฯ ปี  2545
 • แสดงงานเปิดบ้านจิตรกรรมในโอกาสครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • แสดงงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-พม่า ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ
 • แสดงงานนิทรรศการ Thai short film ประจำปี 2545
 • แสดงงาน “ศิลปะโต้ตอบ Interactive Art” ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • แสดงงาน “หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์ และภาพคน” โดยนักศึกษาภาควิชา  จิตรกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2546
 • แสดงงานรณรงค์เพื่อเยาวชนในการเลือกตั้ง We-VOTE  สยาม center point
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรมสามารถ ครั้งที่ 1 “ความรุ่งเรืองของเมืองไทย”
 • ร่วมแสดงงานศิลปกรรม Panasonic ครั้งที่ 7,8
 • แสดงงานกลุ่ม “ Life Reflection ”  ณ ROSE GARDEN สวนสามพราน
 • แสดงานกลุ่ม “ Parallel Universe” The Number1Gallery ,The Silom Galleria
 • แสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง “น้ำ”  เนื่องในวันศิลป์พีระศรี ประจำปี   2550 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • แสดงงาน ศิลปนิพนธ์  โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2548
 • แสดงงาน “The Way to Art” โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • แสดงงานจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 80 พรรษา “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” หอศิลป์ศิริกิจต์
 • แสดงงานนิทรรศการ “โฉมหน้าศิลปิน ”โดย 400 ศิลปินทั่วประเทศ Artery, Silom Galleria,กรุงเทพ
 • แสดงงาน “ My Friend” ภาควิชาจิตรกรรม Central World
 •  ร่วมแสดงงานศิลปกรรมอมตะ อาร์ต อวอร์ด ประจำปี 2551

นิทรรศการเดี่ยว

 • “ หนูขอนำเสนอ” SweetSin Gallery สยามซอย 9
 • “ Alright I Shall greed ” ละลานตา ไฟน์อาร์ต แกลเลอรี่ สุขุมวิท 31

เกียรติประวัติ

2546

 • รางวัลดีเด่น ระดับอาชีวะศึกษาการประกวด “กล้วยไม้ไทย เส้น สาย   ศาสตร์ และศิลป์” ครบรอบ 80 ปี  ศาสตราจารย์ ระพีสาคริก ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ได้รับคัดเลือกในโครงการ  “Fly Thai with Thai Artist”  โดย มหาวิทยาลัยศิลปากรและ บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชน

2547

 • รางวัลผลิตภัณฑ์สี ศิลปากรประดิษฐ์ การแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 21
 • รางวัลทองประเภทจิตรกรรม ศิลปกรรมสามารถครั้งที่ 1 “ความรุ่งเรือง ของเมืองไทย” โดยมูลนิธิ สามารถ และ บริษัท SAMART Cooperation. จำกัดมหาชน
 • รางวัลดีเด่นประเภทจิตกรรม โครงการ “Young Thai Artist Award 2004”  โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย

2548

 • ได้รับทุนกองทุนสร้างสรรค์รัฐบุรุษ พณ ฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงงานศิลปกรรมร่วม สมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 22
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่  17
 • รางวัลนาคการประกวดศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2548โดยมูลนิธิอมตะ

2549

 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย PANASONIC  ครั้งที่ 8
 • เขียนภาพประกอบ  งานวรรณกรรมดีเด่นรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยเรื่อง“ สงครามศักดิ์สิทธิ์ ” โดยมูลนิธิซีเมนต์ไทย ร่วมกับ สำนักพิมพ์  NANMEEBOOKS
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่52
 • รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต TOSHIBA ครั้งที่ 17
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี การแสดงงานศิลปกรรมร่วม สมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 24

2551

 • รางวัลที่ 2 โดย ธนคารกรุงไทย จำกัด มหาชน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54

2552

 • รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท. หัวข้อ “ ความสุข ” การแสดงศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 24
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 55