Wutigorn Kongka

ผศ.วุฒิกร คงคา

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์

วุฒิการศึกษา : ศ.บ.จิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ ม.ศิลปากรศ.ม.จิตรกรรม  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร

เกียรติบัตร/รางวัล :

2535

 • แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
 • แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 • แสดงงานศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 4 โดยบริษัท โตชิบา

2536

 • แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคาร กรุงเทพฯ
 • แสดงงานศิลปกรรมจิตรกรรม ภาพถ่ายและศิลปกรรมเด็ก ครั้งที่ 2 ประเทศบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย

2537

 • แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
 • แสดงงาน “Two man Exhibition ชุด “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

2538

 • แสดงงานจิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 1
 • แสดงงานศิลปกรรม ป.ต. ท. ครั้งที่ 10
 • แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพฯ

2539

 • แสดงงาน จิตรกรรม พานาโซนิค ครั้งที่ 2
 • แสดงงานศิลปกรรม กลุ่ม S.O.S. ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
 • แสดงงานศิลปกรรม โดยบริษัท ฟิลลิปมอริส
 • แสดงงานศิลปกรรม กลุ่มไทยอีสาน

2540

 • แสดงงานศิลปกรรม ศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
 • แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ
 • แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของ ธนาคารกสิกรไทย
 • แสดงงานศิลปกรรมกลุ่มไทยอีสาน
 • แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม “ขาว-เทา-ดำ” ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปแห่งชาติ
 • แสดงงานศิลปกรรมครบรอบ 55 ปี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ หอศิลปแห่งชาติ

2541

 • แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

2542

 • แสดงงานศิลปกรรมแห่งอาเซียน ที่ประเทศมาเลเซีย

2543

 • แสดงงานศิลปกรรมชุด “หลง รัก อำนาจ” ที่หอศิลป์ตาดู

2544

 • แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Scoporamine

2545

 • แสดงงานศิลปกรรมกลุ่ม Four Shows

2546

 • แสดงงานคณาจารย์ภาควิชาวิจิตรศิลป์ สจล.

2547

 • แสดงงานโครงการแลกเปลี่ยนไทย-เยอรมัน 2005

การแสดงงานศิลปะเดี่ยว

2546

 • แสดงงานเดี่ยวชุด Wallpaper ที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เกียรติประวัติ

2535

 • รางวัลชนะเลศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรม ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38
 • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยม ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา

2536

 • รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดย ธนาคารกรุงเทพ

2537

 • รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย

2538

 • รางวัลดีเด่น จิตรกรรมพานาโซนิค
 • รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม ปตท.
 • รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวง โดยธนาคารกรุงเทพ

2539

 • รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จิตรกรรมพานาโซนิค

2540

 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
 • รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน จิตรกรรมร่วมสมัย จิตรกรรมบัวหลวงโดยธนาคารกรุงเทพฯ

2542

 • รางวัลศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดย บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส

2548

 • รางวัลทุนเกียรติยศ ศิลป์ พีระศรี