พฤติกรรมและรสนิยมของคนรุ่นมิลเลนเนียลได้ปฏิวัติหลายอย่างในสังคม

ธุรกิจแปลกใหม่ แฟชั่นแห่งการดัดแปลง เทรนด์แห่งความสัมพันธ์ และอีกมากมาย แต่หากพูดถึงวงจรตลาดงานศิลปะแล้วถือว่าย่างก้าวยังคงเชื่องช้า แต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีประเด็นหลายอย่างที่ชวนให้จับตามอง นิวเจนให้ความสำคัญกับการลงทุนทางศิลปะอย่างมีนัยยะ เทคโนโลยีและช่องทางการขายที่สัมพันธ์และเอื้อต่อกัน จนในที่สุดคนกลุ่มนี้ก็ได้กลายมาเป็นกลุ่มนักลงทุนทางศิลปะที่มีอัตราการเติบโตเร็วและมีกำลังจ่ายมากที่สุด