05 12 / 2019

Future and the Arts: AI, Robotics, Cities, Life – How Humanity Will Live Tomorrow

At Mori Museum

เทคโนโลยีก้าวไกลในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราเริ่มจะเห็นการมีบทบาทอย่างมีนัยยะสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในหลายด้าน อาจพูดได้ว่าอีกไม่นานเท่าไร มนุษย์อาจมอบอำนาจการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ให้แก่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จนกลายเป็นมันสมองให้กับมนุษย์ ‘การกำเนิดแห่งเอกเทศสภาวะ’ อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบสังคมและการใช้ชัวิตอย่างยากจะกู่กลับ ในส่วนการพัฒนาด้านอื่นเช่น เทคโนโลยี Blockchain ดูจะเป็นการสร้างระดับความน่าเชื่อถือและระดับคุณค่าแก่สังคมของเรา ในขณะที่เทคโนโลยีชีวภาพจะมีผลกระทบครั้งสำคัญต่อวงการอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งมนุษย์อาจค้นคิดวิธีการดัดแปลงชีวภาพในร่างตัวเองจนมีอายุยืนขึ้น รวมถึงความสุขที่ตามมาด้วยเช่นกัน ผลพวงแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจค่อยเป็นค่อยไป เพราะอย่างน้อยมนุษย์ก็ต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะพอมองเห็นว่าโลกน่าจะเป็นอย่างไรในอีก 20-30 ปีข้างหน้า พิจารณาความเป็นไปได้อันนำไปสู่การตั้งคำถามพื้นฐานในเรื่องความสมบูรณ์ ภาวะความเป็นมนุษย์ และองค์ประกอบในการก่อกำเนิดเป็นชีวิต

Future and the Arts: AI, Robotics, Cities, Life – How Humanity Will Live Tomorrow, ประกอบด้วยการแสดงทั้ง 5 ส่วน คือ “New Possibilities of Cities;” “Toward Neo-Metabolism Architecture;” “Lifestyle and Design Innovations;” “Human Augmentation and Its Ethical Issues;” และ “Society and Humans in Transformation,” จัดแสดงถึง 100 โปรเจคต่องาน นิทรรศการมุ่งหวังผลักดันให้เราครุ่นคิดต่อสภาพความเป็นเมือง ตระหนักในประเด็นสิ่งแวดล้อม ใคร่ครวญในวิถีแห่งมนุษย์ และแนวโน้มความเป็นไปได้ของการเป็นมนุษย์ ในอนาคตอันใกล้นี้ การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เช่น AI เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ และ AR (augmented reality) รวมไปถึงศิลปะ การออกแบบ สถาปัตยกรรม ก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลสืบมาอย่างถ้วนทั่ว

ระยะเวลาการจัดแสดง
2019.11.19 [Tue] – 2020.3.29 [Sun]
เปิดทุกวัน
เวลาทำการ
10:00-22:00 (Last Admission: 21:30)
* 10:00-17:00 on Tuesdays (Last Admission: 16:30)
* Open until 22:00 on Tuesdays of November 19, December 31, 2019 and February 11, 2020 (เข้าชมรอบสุดท้ายเวลา 21:30)
สถานที่
Mori Art Museum (53F, Roppongi Hills Mori Tower)

For more information please see the link: https://www.mori.art.museum/en/exhibitions/future_art/index.html

ข่าวสารล่าสุด

JWD Art Space ดูแลและจัดการนำเข้า ขนย้าย และติดตั้งผลงาน Yellow Pumpkin โดยยาโยอิ คุซามะ

เมื่อเอ่ยถึงผลงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้โด่งดังระดับโลกอย่าง ยาโยอิ คุซามะ (Yayoi...

ขนย้ายและติดตั้งผลงานศิลปะ 122 สำหรับงานประมูล VOYAGE DE L’ART

VOYAGE DE L’ART เป็นงานประมูลศิลปะครั้งสำคัญที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง The Art...

มอบบริการสำหรับศิลปะจัดวางซึ่งเป็นส่วนหนี่งของการเฉลิมฉลอง 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย

ในโอกาสเฉลิมฉลอง 190 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจัก...

ภาพความประทับใจจากนิทรรศการศิลปะและบริการทางด้าน Fine Art Logistics ในปี 2023

ในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ เรารวบรวมภาพความประทับใจจากนิทรรศการศิลปะและบริการทางด้าน ...