25 01 / 2020

โคราชพร้อมรับ “Biennale 2020” งานศิลปะระดับโลก

โคราชเตรียมเมืองพร้อมเป็นเจ้าภาพ “Thailand Biennale, Korat 2020” งานแสดงศิลปะระดับโลก มุ่งหวังสร้างสรรค์งานประติมากรรมประจำท้องถิ่น

กระทรวงวัฒนธรรมได้ตกลงให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จัดงานการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีศิลปินจากทั่วโลกร่วมแสดงผลงานศิลปะ กำหนดจัดงานช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของเมืองเพื่อรองรับงานระดับโลก โดยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งานประติมากรรมประจําท้องถิ่น”เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือประติมากรรมในชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงานในพื้นที่ของตนเองให้มีอัตลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของท้องถิ่น เตรียมพร่้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรมให้มากขึ้นในอนาคต มีการคัดเลือกมัณฑนากรและศิลปินนานาชาติเพื่อนำผลงานมาแสดง สถานที่จัดงานมี 2 บริเวณหลักคือเขาใหญ่และตัวเมืองโคราช ซึ่งรัฐบาลได้ให้งบประมาณสนับสนุนราว 40 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยจัดงาน Thailand Biennale ครั้งที่ 1 มาแล้วที่จังหวัดกระบี่ ถือเป็นแบบอย่างให้โคราชได้ถอดบทเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงานให้ดีขึ้น หาหนทางแก้ปัญหาจากการประเมินและวัดผลจากเหตุการณ์จริงจากผู้ชม เช่นพื้นที่แสดงงานแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลเกินไป ส่งผลต่อจังหวะการชมงานที่ควรจะราบรื่นมากกว่านี้ หรือควรมีบริการไกด์ท้องถิ่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวด้วย

ข่าวสารล่าสุด

พิพิธภัณฑ์ได้อะไรจากการประท้วง Black Lives Matter

ทั้งโลกรับรู้เรื่องราวการประท้วง Black Lives Matter ที่เรียกร้องหาความยุติธรรมให...

Exclusive Selected Collection โดยศิลปินดัง Rafael Canoga

JWD Art Space นำเสนอการสะสมงานศิลปะแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ เราแตกต่างด้วยการคั...

หลังจากการขโมยงาน Van Gogh และสิ่งที่เราควรระวัง

เมื่อไม่นานมานี้หลายคนคงได้ข่าวเรื่องภาพเขียนของแวนโก๊ะถูกขโมยออกจากพิพิธภัณฑ์ซิ...

ประมูลงานศิลปะร่วมช่วย COVID-19

เพราะหนึ่งชีวิตล้วนสำคัญ #ร่วมสู้โควิด19 JWD Art Space ขอเชิญทุกท่านร่วมประมูลคอ...