Artists

48 Persons

Date / Time

26 Nov 2019 – 29 Feb 2020
10.00-19.00

Location

JWD Art Space

About

การนำเสนอชุดของสะสมคัดสรร ทั้งวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากอันสะท้อนความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย ผสมผสานกับงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยไว้ด้วยกันเพื่อเป็นตัวแทนภาพการขยับขยายเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม และนำเสนอจิตวิญญาณในช่วงเวลาหนึ่ง การสร้างบทสนทนาระหว่างวัตถุกับงานศิลปะเพื่อเปิดให้เกิดการตีความใหม่ ทั้ง ‘การชมและการอ่าน’ วัตถุเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญของนิทรรศการ ดังการผสานกันขององค์ประกอบทางสุนทรียะ ตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันจะเสริมสร้างให้นิทรรศการนี้เป็นดังพื้นที่แห่งความรู้ ืเพลิดเพลิน และการเสาะแสวงหาช่วงเวลาที่แตกต่างออกไป

Press release

Press Release

In Search of Other Times: reminiscence of things collected

พิธีเปิดนิทรรศการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

JWD Art Space, กรุงเทพฯ

ภัณฑารักษ์ กิตติมา  ชารีประสิทธิ์

 

เหตุผลของการเริ่มสะสมอาจมีได้มากมาย เช่นเดียวกันกับที่มีหลากหลายเหตุผลให้ใครสักคนหนึ่งกลายมาเป็นนักสะสม ทั้งจากแรงขับส่วนตนหรืออาชีพการงาน การสะสมอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุน และสิ่งของสะสมอาจเป็นสิ่งย้ำเตือนความทรงจำ หรือ ของที่ระลึกจากหลากหลายแหล่งที่มาและแรงบันดาลใจ วัตถุสะสมเหล่านี้ต่างเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางวัตถุ ตลอดจนวัตถุชีวกายภาพ และธรณีวัตถุที่เปรียบดังขุมทรัพย์จากพื้นโลก เมื่อพินิจดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว วัตถุคัดสรรจากกรุของเหล่านักสะสมสามารถนำเสนอเรื่องราวการก่อตัวและสั่งสมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เพิ่มพูนขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

นิทรรศการ ‘In search of other times: reminiscence of things collected’ นำเสนอ ทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างผ่านวิธีการจัดวางและจัดแสดงวัตถุที่แตกต่างกันมาเคียงข้างเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับผลงานศิลปะจากนักสะสมหลากหลายท่าน หากเทียบเคียงไปกับหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติวิทยา นิทรรศการมุ่งหวังให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกาลเวลากับวัตถุจัดแสดงเหล่านี้ สร้างบทสนทนาว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ผ่านความทรงจำและความหมายที่ซ่อนอยู่ในวัตถุสิ่งของ ขณะเดียวกันก็เป็นดังหลักฐานบันทึกถึงวิวัฒนาการ ความก้าวหน้า การเสื่อมถอย และการสูญพันธุ์ ของชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดบนโลกใบนี้จากหลากหลายพื้นที่และจากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

 

ร้อยเรียงไว้ภายใต้ประเด็นสำคัญว่าด้วยการแสวงหาและการค้นพบ นิทรรศการนี้ต้องการเชื้อเชิญผู้ชมให้เห็นถึงบทบาทของนักสะสมในฐานะนักสำรวจผู้ซึ่งทำการศึกษาค้นคว้า ตามหา และรวบรวมวัตถุที่ทั้งสวยงาม มีคุณค่า และน่าตื่นตาเข้าไว้ด้วยกัน การสะสมจึงเป็นมากกว่างานอดิเรก สำหรับนักสะสมบางท่านมันคือการศึกษาอย่างยาวนาน นอกเหนือไปจากความหลงใหล การสะสมยังต้องการเวลาและความอดทน ดังจะเห็นได้จากนิทรรศการนี้ บางท่านข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อตามหาและรวบรวมเอกสารที่หลงเหลืออยู่ของศิลปิน บางท่านทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักบรรพชีวินวิทยาเพื่อขยายขอบเขตของความรู้ในศาสตร์ที่พิเศษเฉพาะด้าน บางท่านพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับศิลปิน เกิดเป็นทั้งมิตรภาพและกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ในเวลาเดียวกัน ด้วยการมอบเวลาและความใส่ใจให้แก่วัตถุที่สะสม และจากการสั่งสมประสบการณ์ได้ช่วยให้เขาเหล่านี้กลายเป็นทั้งนักสำรวจและนักสะสมผู้ช่ำชอง

 

นิทรรศการจะนำเสนอชุดของสะสมคัดสรร ทั้งวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากอันสะท้อนความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย ผสมผสานกับงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยไว้ด้วยกัน วัตถุจัดแสดงเหล่านี้เป็นตัวแทนของการขยับขยายเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม และ นำเสนอจิตวิญญาณของช่วงเวลานั้นๆ การสร้างบทสนทนาระหว่างวัตถุกับงานศิลปะเพื่อเปิดให้เกิดการตีความใหม่ ทั้งการชมและการอ่านวัตถุเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญในการคัดสรรของนิทรรศการ การผสานกันขององค์ประกอบทางสุนทรียะตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จะร่วมกันเสริมสร้างให้นิทรรศการนี้เป็นดังพื้นที่แห่งความรู้ อันเชื้อเชิญให้เดินชมด้วยความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกัน ยังเป็นพื้นที่แห่งการเสาะแสวงหาช่วงเวลาที่แตกต่างออกไป

 

JWD Art Space


View Map

ศิลปิน

  • 48 Persons

Related Exhibitions

Country Home Sheriff by Oat Montien

Country Home Sheriff โดย โอ๊ต มณเฑียร ภัณฑารักษ์ กษมาพร แสงสุระธรรม JWD Art Spac...

Ghidorah

นิทรรศการ “กิโดราห์” (Ghidorah) นำเสนอเรื่องราวการตีความนัยของอสูรอันโหดร้าย ที่...

VOYAGE DE L’ART(การเดินทางของศิลปะ)

The Art Auction Center

ดิ อาร์ต อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ (The Art Auction Center) บริษัทประมูลงานศิลปะชั้นนํา...

Dialogue Perspectives

Chin’s Gallery

ครั้งแรก! ชินส์ แกลเลอรี่ จับมือ JWD Art Space กลางกรุง จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวขอ...

The Texture

JWD Art Space

“The Texture” นิทรรศการเดี่ยวของ P7 ศิลปินร่วมสมัยผู้หลงใหลในการทดลอ...

Temporary West I To All Bystanders

JWD Art Space ขอนำเสนอนิทรรศการ  Temporary West I To All Bystanders โดย Temporar...