Artists

48 Persons

Date / Time

26 Nov 2019 – 29 Feb 2020
10.00-19.00

Location

JWD Art Space

About

การนำเสนอชุดของสะสมคัดสรร ทั้งวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากอันสะท้อนความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย ผสมผสานกับงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยไว้ด้วยกันเพื่อเป็นตัวแทนภาพการขยับขยายเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม และนำเสนอจิตวิญญาณในช่วงเวลาหนึ่ง การสร้างบทสนทนาระหว่างวัตถุกับงานศิลปะเพื่อเปิดให้เกิดการตีความใหม่ ทั้ง ‘การชมและการอ่าน’ วัตถุเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญของนิทรรศการ ดังการผสานกันขององค์ประกอบทางสุนทรียะ ตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อันจะเสริมสร้างให้นิทรรศการนี้เป็นดังพื้นที่แห่งความรู้ ืเพลิดเพลิน และการเสาะแสวงหาช่วงเวลาที่แตกต่างออกไป

Press release

Press Release

In Search of Other Times: reminiscence of things collected

พิธีเปิดนิทรรศการ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการเปิดให้เข้าชม 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

JWD Art Space, กรุงเทพฯ

ภัณฑารักษ์ กิตติมา  ชารีประสิทธิ์

 

เหตุผลของการเริ่มสะสมอาจมีได้มากมาย เช่นเดียวกันกับที่มีหลากหลายเหตุผลให้ใครสักคนหนึ่งกลายมาเป็นนักสะสม ทั้งจากแรงขับส่วนตนหรืออาชีพการงาน การสะสมอาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุน และสิ่งของสะสมอาจเป็นสิ่งย้ำเตือนความทรงจำ หรือ ของที่ระลึกจากหลากหลายแหล่งที่มาและแรงบันดาลใจ วัตถุสะสมเหล่านี้ต่างเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทางวัตถุ ตลอดจนวัตถุชีวกายภาพ และธรณีวัตถุที่เปรียบดังขุมทรัพย์จากพื้นโลก เมื่อพินิจดูอย่างถี่ถ้วนแล้ว วัตถุคัดสรรจากกรุของเหล่านักสะสมสามารถนำเสนอเรื่องราวการก่อตัวและสั่งสมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เพิ่มพูนขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

นิทรรศการ ‘In search of other times: reminiscence of things collected’ นำเสนอ ทั้งความคล้ายคลึงและแตกต่างผ่านวิธีการจัดวางและจัดแสดงวัตถุที่แตกต่างกันมาเคียงข้างเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกับผลงานศิลปะจากนักสะสมหลากหลายท่าน หากเทียบเคียงไปกับหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติวิทยา นิทรรศการมุ่งหวังให้ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกาลเวลากับวัตถุจัดแสดงเหล่านี้ สร้างบทสนทนาว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย ผ่านความทรงจำและความหมายที่ซ่อนอยู่ในวัตถุสิ่งของ ขณะเดียวกันก็เป็นดังหลักฐานบันทึกถึงวิวัฒนาการ ความก้าวหน้า การเสื่อมถอย และการสูญพันธุ์ ของชีวิตและเหตุการณ์ที่เกิดบนโลกใบนี้จากหลากหลายพื้นที่และจากช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

 

ร้อยเรียงไว้ภายใต้ประเด็นสำคัญว่าด้วยการแสวงหาและการค้นพบ นิทรรศการนี้ต้องการเชื้อเชิญผู้ชมให้เห็นถึงบทบาทของนักสะสมในฐานะนักสำรวจผู้ซึ่งทำการศึกษาค้นคว้า ตามหา และรวบรวมวัตถุที่ทั้งสวยงาม มีคุณค่า และน่าตื่นตาเข้าไว้ด้วยกัน การสะสมจึงเป็นมากกว่างานอดิเรก สำหรับนักสะสมบางท่านมันคือการศึกษาอย่างยาวนาน นอกเหนือไปจากความหลงใหล การสะสมยังต้องการเวลาและความอดทน ดังจะเห็นได้จากนิทรรศการนี้ บางท่านข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อตามหาและรวบรวมเอกสารที่หลงเหลืออยู่ของศิลปิน บางท่านทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักบรรพชีวินวิทยาเพื่อขยายขอบเขตของความรู้ในศาสตร์ที่พิเศษเฉพาะด้าน บางท่านพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกับศิลปิน เกิดเป็นทั้งมิตรภาพและกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ในเวลาเดียวกัน ด้วยการมอบเวลาและความใส่ใจให้แก่วัตถุที่สะสม และจากการสั่งสมประสบการณ์ได้ช่วยให้เขาเหล่านี้กลายเป็นทั้งนักสำรวจและนักสะสมผู้ช่ำชอง

 

นิทรรศการจะนำเสนอชุดของสะสมคัดสรร ทั้งวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากอันสะท้อนความก้าวหน้าแห่งยุคสมัย ผสมผสานกับงานศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยไว้ด้วยกัน วัตถุจัดแสดงเหล่านี้เป็นตัวแทนของการขยับขยายเคลื่อนย้ายทางวัฒนธรรม และ นำเสนอจิตวิญญาณของช่วงเวลานั้นๆ การสร้างบทสนทนาระหว่างวัตถุกับงานศิลปะเพื่อเปิดให้เกิดการตีความใหม่ ทั้งการชมและการอ่านวัตถุเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญในการคัดสรรของนิทรรศการ การผสานกันขององค์ประกอบทางสุนทรียะตลอดจนคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ จะร่วมกันเสริมสร้างให้นิทรรศการนี้เป็นดังพื้นที่แห่งความรู้ อันเชื้อเชิญให้เดินชมด้วยความเพลิดเพลิน ในขณะเดียวกัน ยังเป็นพื้นที่แห่งการเสาะแสวงหาช่วงเวลาที่แตกต่างออกไป

 

JWD Art Space


View Map

ศิลปิน

  • 48 Persons

Related Exhibitions

A Life Beyond Boundaries (The Geography of Belonging)

Loredana Pazzini-Paracciani

รายนามศิลปิน: บูดิ วิดจายา, บุนโปน โพทิสาน, ซิตรา สาสมิต้า, ฮาฟเฟนดี้ อันวาร์, ส...

Space of 25 Light Years 

กระบวนการสร้างศิลปะของ เถกิง พัฒโนภาษ  เป็นผลจากความหมกมุ่นที่มีต่อสเปซภายในกายแ...

A Little Letter From Someone Somewhere

SUNTUR ร่วมกับ JWD Art Space เตรียมจัดนิทรรศการ ‘A little letter from some...

นิทรรศการ POP ME UP

ศิลปะเคยถูกยกไว้บนหิ้งแห่งคำถาม และอยู่สุดเอื้อมปลายมือของการเข้าไม่ถึงของคนหมู่...

นิทรรศการ ‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’

JWD Art Space

ทุกสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีความงดงามหากเรามองเห็น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอบรมตัวเองเพ...

Character ME

กลุ่มศิลปินทั้ง 10 คนชั้นนำแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างผลงานที่ไม่เหมือน...