Artists

SUNTUR

Date / Time

24 October - 24 November 2020
10.00-19.00

Location

About

SUNTUR ร่วมกับ JWD Art Space เตรียมจัดนิทรรศการ ‘A little letter from someone somewhere’
.
ผลงานที่เชื่อมประสบการณ์มากกว่าที่ตาเห็น ศิลปินถ่ายทอดผลงาน ที่รวบรวมจาก เรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึก ความสัมพันธ์ ภาพจำจากประสบการณ์ ทั้งความจริงและภาพฝัน ทั้งผ่านเสียงสนทนาของผู้คนรอบตัวหรือความคิดที่ผุดขึ้นมาจากความเงียบงันของศิลปิน นำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่พร้อมส่งจดหมายฉบับเล็กๆ ผ่านการมองเห็นและการรับฟัง จากมุมมองของศิลปินถึงผู้มาชมงาน
.
นิทรรศการ A little letter from someone somewhere จัดแสดงระหว่าง 24 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2563 นี้ที่ JWD Art Space

Press release

ศิลปิน

  • SUNTUR

Work

Related Exhibitions

Country Home Sheriff by Oat Montien

Country Home Sheriff โดย โอ๊ต มณเฑียร ภัณฑารักษ์ กษมาพร แสงสุระธรรม JWD Art Spac...

Ghidorah

นิทรรศการ “กิโดราห์” (Ghidorah) นำเสนอเรื่องราวการตีความนัยของอสูรอันโหดร้าย ที่...

VOYAGE DE L’ART(การเดินทางของศิลปะ)

The Art Auction Center

ดิ อาร์ต อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ (The Art Auction Center) บริษัทประมูลงานศิลปะชั้นนํา...

Dialogue Perspectives

Chin’s Gallery

ครั้งแรก! ชินส์ แกลเลอรี่ จับมือ JWD Art Space กลางกรุง จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวขอ...

The Texture

JWD Art Space

“The Texture” นิทรรศการเดี่ยวของ P7 ศิลปินร่วมสมัยผู้หลงใหลในการทดลอ...

Temporary West I To All Bystanders

JWD Art Space ขอนำเสนอนิทรรศการ  Temporary West I To All Bystanders โดย Temporar...