Artists

สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

Date / Time

ระหว่าง 19 มี.ค. – 14 มิ.ย 2563
10.00 -19.00 น. เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

Location

JWD Art Space 188/72 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์ ซอย 16 ถนนจำรัสเมือง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

About

ทุกสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีความงดงามหากเรามองเห็น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอบรมตัวเองเพื่อให้มีสายตาที่จะสัมผัสกับสิ่งนี้

‘Die Schöne Heimat’ ในภาษาเยอรมันแปลว่าบ้านที่งดงาม แต่เมื่อมองลึกลงไปในความหมาย อาจเทียบเคียงได้กับประสบการณ์ชีวิตช่วงหนึ่งของศิลปิน ผู้เฝ้าบ่มเพาะความงามในผลงาน สังเคราะห์การรับรู้ ความเข้าใจ และการมองเห็น จากจุดเริ่มต้นที่อาจไม่มีอะไรจนปรากฏเป็นบ้านหลังงาม สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้เขาเอง มองเห็นบ้านที่งดงามภายในตัวเอง

‘Die Schöne Heimat’ จะปรากฏทุกหนแห่ง เมื่อเราได้สร้างสัญญาณการรับรู้นี้แล้ว

นิทรรศการ ‘Die Schöne Heimat’ หรือ ‘บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงาม’ ของ สมบูรณ์ หอมเทียนทอง รวบรวมงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และศิลปะการจัดวาง สะท้อนการสั่งสมประสบการณ์และความรู้สึกของศิลปินซึ่งอาศัย เติบโต และทำงานอยู่ต่างวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน ผลงานซึ่งเปรียบดังบ้านหลังงามที่ศิลปินอยากให้ผู้ชมมองเข้าไปภายใน และอาจพบแรงบันดาลใจหรือภาพสะท้อนแห่งชีวิต ด้วยเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี Die Schöne Heimatเป็นของตนเอง

DIE SCHONE HEIMAT E-catalogue: Download here

Press release

ด้วยความเชื่อที่ว่า “มนุษย์ทุกคนต่างมีความทรงจำอันงดงามและเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นใน “บ้าน”(JWD Art Space) ขอชวนทุกท่านร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ เติมเต็มจินตนาการ และรำลึกถึงความทรงจำอันงดงามในอดีตผ่านงานศิลปะใน นิทรรศการ Die Schöne Heimat(ดี-เชินเน-ไฮมัท)หรือ“บ้านเกิด เมืองใด เรือนใจ เมืองงามผลงานโดย“อาจารย์สมบูรณ์ หอมเทียนทอง” ศิลปินไทยที่ได้สั่งสมประสบการณ์ชีวิตและการทำงานศิลปะในประเทศเยอรมนีกว่า 30 ปีสะท้อนประสบการณ์กับความรู้สึกของศิลปินที่อาศัย เติบโต และทำงานอยู่ต่างวัฒนธรรมของสองประเทศได้แก่ ไทยและเยอรมัน ทำให้ผูกพันทั้งในด้านชีวิต การบ่มเพาะแนวคิด การสร้างงานศิลปะ

ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมแนวนามธรรม (Abstract Painting) ประติมากรรม (Sculpture) และผลงานจัดวาง (Installation) รวมกว่า70ชิ้น โดยส่วนใหญ่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน ผลงานชุดนี้สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำและ การทุ่มเทเอาใจใส่ทั้งในด้านการสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าซึ่งการระลึกถึงความทรงจำนั้นในแง่หนึ่งเปรียบดั่ง “บ้านของตนเอง”ที่เป็นที่พักผ่อนทางใจ เป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แก่ชีวิต

คำว่า “Die Schöne Heimat” (ดี-เชินเน-ไฮมัท) เป็นภาษาเยอรมัน หมายถึง “บ้านที่งดงาม” แต่เมื่อมองลึกลงไปกว่านั้นจะเห็นบ้านในความหมายของ “ความทรงจำ” และ “การรำลึกถึง” ส่วนมุมมองทางศิลปะนั้นเปรียบได้กับชีวิตการทำงานของศิลปินผู้หนึ่งซึ่งรักและทุ่มเทต่องานของตน จากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรจนปรากฏเป็น ‘บ้านอันงดงาม’สร้างคุณค่าและความภูมิใจให้กับศิลปินนอกจากนี้ผลงานที่นำมาแสดงได้บรรจงคัดสรรตามคอนเซ็ปต์ที่เชื่อว่า “สรรพสิ่งล้วนมีความเป็นอัตตา” หรือ “การมีอยู่ของตัวตน” เมื่อผลงานถูกนำมาจัดวางใน “พื้นที่ จังหวะ และ เวลา” ที่เหมาะสมจึงเกิดเป็นความรู้สึกที่สามารถสร้างบทสนทนากับผู้ชมได้ ศิลปินมุ่งหวังให้ผู้ชมมองเข้าไปภายในใจตนเองจนพบแรงบันดาลใจหรือภาพสะท้อนบางอย่างในชีวิต ด้วยเชื่อว่ามนุษย์แต่ละคนต่างมี “Die Schöne Heimat”(บ้านที่งดงาม) เป็นของตนเอง

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ฟรี ระหว่างวันที่ 19มีนาคม –14มิถุนายน 2563 ณ JWD Art Space ซอยจุฬาลงกรณ์16 ระหว่างวันที่ 19 มี.ค.-14 มิ.ย.63 ณ JWD Art Space ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00น.

JWD Art Space 188/72 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์ ซอย 16 ถนนจำรัสเมือง วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330


View Map

ศิลปิน

  • สมบูรณ์ หอมเทียนทอง

Related Exhibitions

A Life Beyond Boundaries (The Geography of Belonging)

Loredana Pazzini-Paracciani

รายนามศิลปิน: บูดิ วิดจายา, บุนโปน โพทิสาน, ซิตรา สาสมิต้า, ฮาฟเฟนดี้ อันวาร์, ส...

Space of 25 Light Years 

กระบวนการสร้างศิลปะของ เถกิง พัฒโนภาษ  เป็นผลจากความหมกมุ่นที่มีต่อสเปซภายในกายแ...

A Little Letter From Someone Somewhere

SUNTUR ร่วมกับ JWD Art Space เตรียมจัดนิทรรศการ ‘A little letter from some...

นิทรรศการ POP ME UP

ศิลปะเคยถูกยกไว้บนหิ้งแห่งคำถาม และอยู่สุดเอื้อมปลายมือของการเข้าไม่ถึงของคนหมู่...

In search of other times: reminiscence of things collected

JWD Art Space

การนำเสนอชุดของสะสมคัดสรร ทั้งวัตถุทางประวัติศาสตร์ที่หาดูได้ยากอันสะท้อนความก้า...

Character ME

กลุ่มศิลปินทั้ง 10 คนชั้นนำแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ ร่วมสร้างผลงานที่ไม่เหมือน...