Artists

1. ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์

2. แกรม เฮอร์ (ออสเตรเลีย)

3. กรกฤช เจียรพินิจนันท์

4. นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ

5. นักรบ มูลมานัส

6. วาร์ช่า แนร์ (อินเดีย)

7. เดมันตัส นาร์เควิชิอุส (ลิทัวเนีย)

8. นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

9. ปรัชญา พิณทอง

10. ไรซ์บรูอิ้งซิสเตอร์คลับ (เกาหลีใต้)

11. สถิตย์ ศัสตรศาสตร์

12. ณัท เศรษฐ์ธนา x วาทินี ศรีทองช่วย

13. วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

14. เฮนรี ตัน และคณะ

Date / Time

30 เมษายน - 28 สิงหาคม 2565
10.00-19.00

Location

JWD Art Space

About

The Immeasurable and World’s End

30 เมษายน – 28 สิงหาคม 2565

งานเปิดนิทรรศการ: วันเสาร์ที่ 30 เมษายน  2565 เวลา 17.00 – 21.00 น.

นิทรรศการ “ดิ อิมเมเชอเรเบิล แอนด์ เวิร์ลสเอนด์มุ่งเน้นไปในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ “ความทรงจำ” ความทรงจำที่เป็นประสบการณ์ทางอัตวิสัยที่สัมพันธ์กับมิติของเวลา และคำจำกัดความของ “ความทรงจำร่วม”ในมุมมองทางวัฒนธรรมเชิงสังคม ที่เป็นผลจากกระบวนการการสร้าง “เวลา” ในมวลชน ความพัวพันสืบเนื่องที่ดำเนินตามพลวัติระหว่าง “สิ่งก่อนหน้า / คงอยู่ / กำลังตามมา”  เป็นแรงขับเคลื่อนของสิ่งต่างๆ ที่หักเห, โน้มน้าว และรวมกันอย่างแยกไม่ออก เปรียบเทียบได้กับกลไกการปรับจูนของโครงสร้างสัณฐานของสเปซ/เวลา/สสาร (spacetimemattering configurings) ประหนึ่งการซ้อนทับของหลากหลายสถานที่และหลากหลายเวลาโดยคำนึงถึงประวัติศาสตร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด

 

นิทรรศการสำรวจเข้าไปในการปฎิบัติการของ 14 ศิลปินจากออสเตรเลีย, อินเดีย, ลิทัวเนีย, เกาหลีใต้ และ ประเทศไทย แต่ละชิ้นงานร้อยเรียงชั่วขณะของเวลาที่ต่างกัน ในขณะที่เชี่อมโยงซึ่งกันและกันในพื้นที่จัดแสดง  นิทรรศการนี้นำเสนอมุมมองของการเชื่อมมิติเวลาที่แตกต่าง ที่ไหลวนไปตามกระแสและเคลื่อนไปในหลากหลายทิศทางระหว่าง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ศิลปิน:

ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์, แกรม เฮอร์ (ออสเตรเลีย), กรกฤช เจียรพินิจนันท์, นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ, นักรบ มูลมานัส, วาร์ช่า แนร์  (อินเดีย), เดมันตัส นาร์เควิชิอุส (ลิทัวเนีย), นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ปรัชญา พิณทอง, ไรซ์บรูอิ้งซิสเตอร์คลับ (เกาหลีใต้), สถิตย์ ศัสตรศาสตร์, ณัท เศรษฐ์ธนา x วาทินี  ศรีทองช่วย, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, เฮนรี ตัน และคณะ

ภัณฑารักษ์: จิตติ เกษมกิจวัฒนา

 

Press release

JWD Art Space


View Map

ศิลปิน

 • ธณัฐชัย บรรดาศักดิ์
 • แกรม เฮอร์ (ออสเตรเลีย)
 • กรกฤช เจียรพินิจนันท์
 • นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ
 • นักรบ มูลมานัส
 • วาร์ช่า แนร์ (อินเดีย)
 • เดมันตัส นาร์เควิชิอุส (ลิทัวเนีย)
 • นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
 • ปรัชญา พิณทอง
 • ไรซ์บรูอิ้งซิสเตอร์คลับ (เกาหลีใต้)
 • สถิตย์ ศัสตรศาสตร์
 • ณัท เศรษฐ์ธนา x วาทินี ศรีทองช่วย
 • วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
 • เฮนรี ตัน และคณะ

Related Exhibitions

Country Home Sheriff by Oat Montien

Country Home Sheriff โดย โอ๊ต มณเฑียร ภัณฑารักษ์ กษมาพร แสงสุระธรรม JWD Art Spac...

Ghidorah

นิทรรศการ “กิโดราห์” (Ghidorah) นำเสนอเรื่องราวการตีความนัยของอสูรอันโหดร้าย ที่...

VOYAGE DE L’ART(การเดินทางของศิลปะ)

The Art Auction Center

ดิ อาร์ต อ๊อคชั่น เซ็นเตอร์ (The Art Auction Center) บริษัทประมูลงานศิลปะชั้นนํา...

Dialogue Perspectives

Chin’s Gallery

ครั้งแรก! ชินส์ แกลเลอรี่ จับมือ JWD Art Space กลางกรุง จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวขอ...

The Texture

JWD Art Space

“The Texture” นิทรรศการเดี่ยวของ P7 ศิลปินร่วมสมัยผู้หลงใหลในการทดลอ...

Temporary West I To All Bystanders

JWD Art Space ขอนำเสนอนิทรรศการ  Temporary West I To All Bystanders โดย Temporar...