08 03 / 2024

HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2024

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเดือนมีนาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความหมายต่อเพศหญิงเรา อันเนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากลหรือ ‘International Women’s Day’ เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของผู้หญิง อีกทั้งยังส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียม ซึ่งธีมหลักของวันสตรีสากลในปี 2024 คือ “Inspire Inclusion” โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้สังคมในการให้โอกาสและมองเห็นคุณค่าของสตรีในมิติต่างๆ โดยไม่กีดกันคนกลุ่มใด และยอมรับทุกความแตกต่างของแต่ละบุคคล อีกทั้งยังมีเป้าหมายใหญ่เพื่อร่วมกันสร้างโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ในโอกาสวันสตรีสากล JWD Art Space ขอร่วมฉลองและส่งต่อพลังของผู้หญิงด้วย quote คำพูดของจิตรกรหญิงชื่อดังผู้บุกเบิกที่ทางของสตรีในโลกศิลปะ จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O’Keeffe)
ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงเรายังมีความพิเศษอีกมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบ และมีเพียงผู้หญิงเราเท่านั้นที่จะค้นหาสิ่งเหล่านั้นพบ” – จอร์เจีย โอคีฟ (Georgia O’Keeffe)

บทความล่าสุด

ภาพ “จูบ” แรกในประวัติศาสตร์ศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น เหล่าศิลปินต่างได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ลง...

ภาพวาดของ Picasso และ Chagall ถูกค้นพบแล้วหลังถูกขโมยไปกว่า 14 ปี

ชิ้นงานศิลปะทุกชิ้นนั้นมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นค...

โรลเลอร์ : Must Have Item ของเหล่า Art Handler

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า JWD Art Space เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยอันหลากห...

ศิลปะกับสี Peach Fuzz โทนสีแห่งปี 2024

เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์ที่เราทุกคนได้ก้าวเข้าสู่ปี 2024 เมื่อเริ่มต้นปีใหม่แล้ว ...