01 04 / 2020

ห้องแสดงงานกลางส่วนที่ 1 นิทรรศการ ‘Die Schöne Heimat’

ความสงบ สมาธิ และปัญญา สื่อสารผ่านเส้นและสีที่ศิลปินมักใช้เป็นแนวทางหลักในการสร้างสรรค์งาน กระนั้นก็ยังคงมีพลังความคิดในการสร้างองค์ประกอบขึ้นมาใหม่ ผ่านการสังเกต ทดลอง ประสบการณ์และช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิต จนเกิดเป็นเรื่องเล่าที่ต่างจากเดิม บ้างทรงพลัง บ้างสงบนิ่ง นี่คือวิถีแห่งมนุษย์

จากห้องแสดงงานฝั่งตะวันตกคราวที่แล้วเคลื่อนสู่ห้องแสดงงานกลางซึ่งเป็นโถงขนาดใหญ่ ประกอบด้วยงานเพ้นท์ติ้งสีและขาวดำ งานประติมากรรมจัดวาง จึงได้แบ่งเป็นสองส่วน ในบทความนี้จะกล่าวถึงงานเพ้นท์ติ้งสีเป็นส่วนแรก โดยงานชุดขาวดำและประติมากรรมโลหะจะกล่าวถึงในบทความถัดไป

 

ปกติแล้วศิลปินมักใช้ ‘เส้น’ ในการทำงาน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังสร้างวิธีคิดแบบใหม่โดยการเส้นและสีมาจัดวางองค์ประกอบใหม่ในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อน ด้วยองค์ประกอบอันเรียบง่ายและธรรมดาผ่านผืนผ้าใบที่มีขนาดใหญ่นี้ ผลงานจึงเล่าเรื่องใหม่ด้วยตัวของมันเอง สร้างบทสนทนาใหม่ที่สัมพันธ์กับการจัดวางกับผลงานชิ้นอื่นๆ เกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

เส้นสายแห่งแห่งความสงบ ละเอียด ก่อเกิดสมาธิเพื่อสร้างพลังปัญญาในตนเอง นี่อาจเป็นรูปแบบที่ผู้คนคุ้นเคยกับงานของสมบูรณ์ หอมเทียนทองมาก่อน จนในห้วงขณะหนึ่ง เขาดำเนินความคิดสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านวิธีการทำงาน จึงขยับขยายไปสู่เทคนิคการใช้สีน้ำมันแบบใหม่ และลักษณะการใช้เส้นสายการเคลื่อนไหวที่รุนแรง โดยไม่ใช้แปรงหรืออุปกรณ์ แต่เป็นฝ่ามือ ให้ความรู้สึกตื่นเต้น เร้าใจ ทว่าต้นกำเนิดของงานก็ยังคงมีพื้นฐานมาจากการวาดเส้น โดยมองย้อนไปยังเมื่อสมัยที่เริ่มวาดเส้น ได้อาศัยเพียงความรู้หรือเทคนิคของช่วงเวลาหนึ่งๆ จนกระทั่งเวลาผ่าน ประสบการณ์ล่วงเลย ฝ่ามือจึงถูกใช้เป็นสื่อนำทางในการสื่อสารความคิด

ในช่วงชีวิตของมนุษย์มักพบกับการเปลี่ยนแปลง สมบูรณ์ หอมเทียนทองก็เช่นเดียวกัน ผลงานเหล่านี้เกิดในช่วงที่ชีวิตของเขาเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง กลับคืนสู่ความเรียบง่าย ดูผ่อนคลายมากขึ้น เป็นการทดลองรูปแบบใหม่ที่ศิลปินยังไม่เคยทำมาก่อน จากนั้นจึงเกิดการคลี่คลาย ขยับขยาย ต่อยอด อันนำมาสู่รูปแบบของงานจิตรกรรมชุดปัจจุบัน

 

 

บทความล่าสุด

HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2024

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเดือนมีนาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีความหมายต่อเพศหญิงเรา อั...

ภาพ “จูบ” แรกในประวัติศาสตร์ศิลปะ

ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแต่ละชิ้น เหล่าศิลปินต่างได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ลง...

ภาพวาดของ Picasso และ Chagall ถูกค้นพบแล้วหลังถูกขโมยไปกว่า 14 ปี

ชิ้นงานศิลปะทุกชิ้นนั้นมีเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเป็นค...

โรลเลอร์ : Must Have Item ของเหล่า Art Handler

อย่างที่ทุกคนทราบกันว่า JWD Art Space เป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยอันหลากห...